Commit af590956 authored by Stuart John Watson's avatar Stuart John Watson
Browse files

The good news is: we have welsh. The bad news is google chrome hates the welsh...

The good news is: we have welsh. The bad news is google chrome hates the welsh and will not let us have i18n for the welsh.
parent 1c778491
{
"checking":{
"message": "Gwirio eich statws dilysu...",
"description":"Shown when first opening the popup as it updates"
},
"username":{
"message": "Enw defnyddiwr SUCS neu rif myfyriwr",
"description":"Prompt shown in the username field"
},
"password":{
"message": "Cyfrinair",
"description":"Prompt shown in the password field"
},
"remember":{
"message": "Cofiwch fy manylion a mewngofnodwch fi i gemau pan mae chrome yn dechrau.",
"description":"Label for the remember me check box"
},
"SignIn":{
"message": "Mewngofnodi",
"description":"Shown on the Sign in button"
},
"SignUp":{
"message": "Cofrestru",
"description":"Shown on the Sign up button shown to university members, who are not sucs members, when denied access"
},
"SignOut":{
"message": "Allgofnodi",
"description":"Shown on the Sign/Log Out button"
},
"AlsoLoggedIn":{
"message": "Hefyd wedi'u mewngofnodi:",
"description":"Show next to the list of logged in members"
},
"STATUS_ERROR": {
"message": "Mae gwall heb eu hatal wedi codi gyda'r estyniad hwn.",
"description":"Shown when an unknown error occours, it dosen't ever state what error..."
},
"STATUS_loggedOut":{
"message": "",
"description":"Shown when a user is logged out"
},
"STATUS_loggedIn":{
"message": "Rydych wedi mewngofnodi i'r system Gêm Gweinydd SUCS.",
"description":"Shown upon a sucessful login"
},
"STATUS_badLogin":{
"message":"Gwall: Rydych wedi cofnodi manylion annilys.",
"description":"Shown when bad login credentials are given."
},
"STATUS_banned":{
"message":"Rydych wedi cael eich gwahardd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â games@sucs.org",
"description":"Shown when the login in valid, but the user is banned."
},
"STATUS_nonSucs":{
"message":"Diolch am gymryd diddordeb mewn chwarae ar weinydd gêm SUCS. Yn anffodus, mae'r gweinydd gêm ar gael i aelodau SUCS yn unig ar hyn o bryd, fe allwch cofrestru gyda SUCS a derbyn mynediad 24/7 i'r ystal â'r holl fanteision eraill sy'n dod gydag aelodaeth SUCS.",
"description":"Shown to valid university members, who are not sucs members when only sucs members are allowed access."
},
"ALERT_ERROR":{
"message": "Gwall",
"description":"The title of the alert shown when an unknown error occours, it dosen't ever state what error..."
},
"ALERT_loggedOut":{
"message": "Wedi allgofnodi",
"description":"The title of the alert shown when a user is logged out"
},
"ALERT_loggedIn":{
"message": "Wedi mewngofnodi",
"description":"The title of the alert shown upon a sucessful login"
},
"ALERT_badLogin":{
"message":"Enw defnyddiwr/Cyfrinair anghywir",
"description":"The title of the alert shown when bad login credentials are given."
},
"ALERT_banned":{
"message":"Gwaharddedig",
"description":"The title of the alert shown when the login in valid, but the user is banned."
},
"ALERT_nonSucs":{
"message":"Aelodau SUCS yn Unig",
"description":"The title of the alert shown to valid university members, who are not sucs members when only sucs members are allowed access."
},
"ALERT_MESSAGE_ERROR":{
"message": "Mae gwall heb eu hatal wedi codi gyda'r estyniad hwn.",
"description":"Shown in the alert when an unknown error occours, it dosen't ever state what error..."
},
"ALERT_MESSAGE_loggedOut":{
"message": "Rydych chi wedi cael eich allgofnodi o'r system Gêm Gweinydd SUCS.",
"description":"Shown in the alert when a user is logged out"
},
"ALERT_MESSAGE_loggedIn":{
"message": "Rydych wedi mewngofnodi i'r system Gêm Gweinydd SUCS.",
"description":"Shown in the alert upon a sucessful login"
},
"ALERT_MESSAGE_badLogin":{
"message":"Rydych wedi cofnodi manylion annilys.",
"description":"Shown in the alert when bad login credentials are given."
},
"ALERT_MESSAGE_banned":{
"message":"Rydych wedi cael eich gwahardd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â games@sucs.org",
"description":"Shown in the alert when the login in valid, but the user is banned."
},
"ALERT_MESSAGE_nonSucs":{
"message":"Aelodau SUCS yn unig sydd â 'r hawl i ddefnyddio'r gweinydd hwn, gwiriwch y naidlen am ragor o wybodaeth.",
"description":"Shown in the alert to valid university members, who are not sucs members when only sucs members are allowed access."
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -32,6 +32,7 @@
"description":"Show next to the list of logged in members"
},
"STATUS_ERROR": {
"message": "An unchecked error has occoured with this extension.",
"description":"Shown when an unknown error occours, it dosen't ever state what error..."
......@@ -57,6 +58,7 @@
"description":"Shown to valid university members, who are not sucs members when only sucs members are allowed access."
},
"ALERT_ERROR":{
"message": "Error",
"description":"The title of the alert shown when an unknown error occours, it dosen't ever state what error..."
......@@ -82,6 +84,7 @@
"description":"The title of the alert shown to valid university members, who are not sucs members when only sucs members are allowed access."
},
"ALERT_MESSAGE_ERROR":{
"message": "An unchecked error has occoured with this extension.",
"description":"Shown in the alert when an unknown error occours, it dosen't ever state what error..."
......
......@@ -25,5 +25,5 @@ $("[data-MSG]").text(function(){
return chrome.i18n.getMessage($(this).attr("data-MSG"))
});
$("[name=username]").attr(placeholder,chrome.i18n.getMessage("username"))
$("[name=password]").attr(placeholder,chrome.i18n.getMessage("password"))
\ No newline at end of file
$("[name=username]").attr("placeholder",chrome.i18n.getMessage("username"))
$("[name=password]").attr("placeholder",chrome.i18n.getMessage("password"))
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment